Pekelný beh rajom Registrácia

Podmienky účasti na Pekelnom behu rajom

Pekelný beh rajom

Kto sa môže zúčastniť?

Môžu sa zúčastniť len tí, ktorí už dosiahli vek 18 rokov do dňa pretekov a mladší iba s písomným súhlasom rodičov

Účastníci trate ultra plne zodpovedajú, či ich fyzická príprava bola dostatočná na zvládnutie 50km trasy v kopcovitom teréne.

Všetci bežci bežia na vlastné riziko a pred štartom budú povinný odovzdať prehlásenie. Organizátori za zaregistrovaných bežcov nenesú zodpovednosť za poškodenie ich zdravia alebo majetku, rovnako ako za poškodenie zdravia a majetku iných osôb, spôsobené pretekárom.

Preteky sa konajú v národnom parku Slovenský Raj a účastníci pretekov sú povinní udržiavať čistotu a nenarúšať tento ekosystém odhadzovaním odpadkov a ničením prírody alebo rušením zveriny. Pretekári, ktorí budú pristihnutí pri porušovaní zákona o ochrane prírody a krajiny, budú diskvalifikovaní a postihnutí v súlade s legislatívou Slovenskej republiky

Povinná výstroj pre bežcov ultra

 • lekárnička (elastický obväz 1ks, izometrická fólia 1ks)
 • mobilný telefón
 • na štarte aspoň 0.5 litra tekutín na jedného bežca
 • reflexné prvky na oblečení

V prípade zistenia chýbajúceho povinného výstroja bežcovi nebude štart povolený. V prípade zistenia chýbajúceho povinného výstroja počas pretekov bude bežec diskvalifikovaný (výnimkou je už použitý obsah lekárničky počas preteku.)

Podmienky na úspešné dokončenie pretekov

Preteky úspešne dokončí pretekár, ktorí prejde celou trasou vrátane občerstvovacích a kontrolných staníc, a dodrží všetky predpísané pravidlá vrátane časových limitov.

Štart

 • Na štart môžu nastúpiť len pretekári, ktorí sa zaregistrovali cez online formulár na webe www.behrajom.sk a uhradili štartovný poplatok
 • ultra pretekári sa prezentujú na štarte v čase do 6:45 kde prebehne kontrola povinnej výstroje
 • Pred štartom si pretekári môžu uskladniť veci v igelitových vreciach označených číslom pretekára
 • Pretekári na štarte sú povinný mať pri sebe povinnú výstroj a pripnuté číslo na viditeľnom mieste
 • Ďalej sa riaďte pokynmi organizátorov, ktorí budú mať na sebe tričko s nápisom organizátor alebo reflexnú vestu

Cieľ

 • Po odbehnutí trate dostane pretekár medailu a ďalšie potrebné organizačné pokyny.
 • Pre bežcov bude v cieli zabezpečené občerstvenie a vyzdvihnutie osobných vecí.

Občerstvovacie stanice

Na trase ULTRA budú rozmiestnené 4 občerstvovacie stanice

 1. Novoveská Huta –malá občerstvovacie stanice(voda, minerálka, iontový nápoj)
 2. Zejmarska roklina, ústie – veľká občerstvovacia stanica(voda, minerálka, iontový nápoj,čokoláda, ovocie, magnézium)
 3. Prielom hornádu – veľká občerstvovacia stanica(voda, minerálka, iontový nápoj,čokoláda, ovocie, magnézium)
 4. Letanovský mlyn  – malé občerstvovacie stanice(voda, minerálka, iontový nápoj)

K občerstvovacím staniciam môžu pristúpiť len bežci s viditeľne umiestneným štartovným číslom. Pri odchode z občerstvovacej stanice, bežec musí mať primerané množstvo tekutín a potravín potrebných na zvládnutie ďalšej časti trate.

Na trase sa vyskytujú obchody, reštaurácie, kde si bežci môžu dokúpiť jedlo a nápoje. Jedlo a nápoje na staniciach sú výhradne len pre bežcov.