Pekelný beh rajom Registrácia

Propozície pretekov

Pekelný beh rajom

Pekelný beh rajom 2018

Slovenský raj je svojim členitým terénom stvorený na trailový beh. Napriek jeho výhodám sa na jeho lesných chodníkoch neodohrávajú bežecné preteky.

Preto sme sa rozhodli priniesť bežcom športové podujatie, v rámci ktorého sa môžu prebehnúť po krásnom Slovenskom raj. Pre účastníkov je pre rok 2018 pripravená len trasa Ultra.

Ultra – 56 km dlhá trasa s prevýšením 2700 m, ktorá prevedie bežcov okolo celého Slovenského raja. (Link: Slovný popis s profilom & Link: Mapa)

Usporiadateľ Občianské združenie TEAM DROBCI
Riaditelia pretekov Juraj Babik, Peter Hanula
Traťový riaditeľ Jakub Hanák
Miesto konania Čingov, Slovenský raj
Termín konania 9.9.2018
Kategórie MUŽI – 18-29 rokov, 30-45 rokov, 46+ rokov
ŽENY – 18-29 rokov, 30-45 rokov, 46+ rokov
Trasa Ultra – 56 km, prevýšenie 2700m
Časový limit Ultra – 10 hodín
Registrácia online na www.behrajom.sk
Štartovné 15€
Spôsob platby Prevodom na účet, informácie o prevode sú zaslané na e-mail pretekára po registrácii

Platba

Štartovné je 15 €.

Platbu je potrebné uhradiť bankovým prevodom do 14 dní od registrácie na účet SK2209000000005120586248
Bližšie informácie o platbe zasielame bežcom e-mailom po registrácii.
V cene štartovného je zahrnuté štartové číslo, občerstvenie počas behu, občerstvenie v cieli, ceny, úschovňa, zdravotnícka služba.

Poistenie

Všetci účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť a sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na zdraví alebo majetku súvisiace s účasťou na pretekoch.

Harmonogram pretekov

Prezentácia 5:00 – 5:45
Štart 6:00
Očakávaný príchod víťaza 11:00
Časový limit 16:00
Vyhodnotenie 14:30

Popis trasy

Behať budete po lesných cestách a chodníkoch, časť aj po asfaltových cestách, celá trať vedie územím Slovenského raja. Viac informácií nájdete na podstránke Popis trate.

Občerstvovacie stanice

Na trase Ultra budú rozmiestnené 3 občerstvovacie stanice

  1. Grajnár – 21. km –malá občerstvovacie stanica (voda, minerálka, iontový nápoj)
  2. Zejmarská roklina, ústie – 34. km – veľká občerstvovacia stanica (voda, minerálka, iontový nápoj,čokoláda, ovocie, magnézium)
  3. Hrdlo Hornádu – 51. km – veľká občerstvovacia stanica (voda, minerálka, iontový nápoj, čokoláda, ovocie, magnézium)

K občerstvovacím staniciam môžu pristúpiť len bežci s viditeľne umiestneným štartovným číslom. Pri odchode z občerstvovacej stanice, bežec musí mať primerané množstvo tekutín a potravín potrebných na zvládnutie ďalšej časti trate.

Na trase sa vyskytujú obchody, reštaurácie, kde si bežci môžu dokúpiť jedlo a nápoje. Jedlo a nápoje na staniciach sú výhradne len pre bežcov.

Kto sa môže zúčastniť?

Môžu sa zúčastniť len tí, ktorí už dosiahli vek 18 rokov do dňa pretekov a mladší iba s písomným súhlasom rodičov

Účastníci trate ultra plne zodpovedajú, či ich fyzická príprava bola dostatočná na zvládnutie 50km trasy v kopcovitom teréne.

Všetci bežci bežia na vlastné riziko a pred štartom budú povinný odovzdať prehlásenie. Organizátori za zaregistrovaných bežcov nenesú zodpovednosť za poškodenie ich zdravia alebo majetku, rovnako ako za poškodenie zdravia a majetku iných osôb, spôsobené pretekárom.

Preteky sa konajú v národnom parku Slovenský Raj a účastníci pretekov sú povinní udržiavať čistotu a nenarúšať tento ekosystém odhadzovaním odpadkov a ničením prírody alebo rušením zveriny. Pretekári, ktorí budú pristihnutí pri porušovaní zákona o ochrane prírody a krajiny, budú diskvalifikovaní a postihnutí v súlade s legislatívou Slovenskej republiky

Povinná výbava

  • lekárnička (elastický obväz 1ks, izometrická fólia 1ks)
  • mobilný telefón
  • na štarte aspoň 0.5 litra tekutín na jedného bežca
  • reflexné prvky na oblečení

V prípade zistenia chýbajúceho povinného výstroja bežcovi nebude štart povolený. V prípade zistenia chýbajúceho povinného výstroja počas pretekov bude bežec diskvalifikovaný (výnimkou je už použitý obsah lekárničky počas preteku.)

Podmienky na úspešné dokončenie pretekov

Preteky úspešne dokončí pretekár, ktorí prejde celou trasou vrátane občerstvovacích a kontrolných staníc, a dodrží všetky predpísané pravidlá vrátane časových limitov.